CategoryÖğretmenler Okullarda Öğretmeli

YEĞENLERİMİZ

Y

İstesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de, tamamen ayni dili konuşsak da konuşmasak da ret edemeyeceğimiz bir ırkımız, bir geçmişimiz ve bu geçmişimizden gelen yeğenlerimiz var. Dikkat buyurun kardeşlerimiz demedim. Kardeşlerimiz sadece Cumhuriyetin içindeki yurttaşlarımızdır. Ezilen halkların yanında olmak insancıl ve barışçıl bir davranıştır. Yeğenlerimiz de bizler de ne çok ezilmişiz, değil mi? Arap Dininin Arapça getirerek ve Araplaşma sürecine iterek bizleri çok ezdiğini artık görmemiz bazım. Araplar çok ezmiş bizi, dinlerini kullanarak. Birbirimizin yanında olmamız lazım. Yeğenlerimizi yok sayamayız! Ben güzele güzel demem, güzel...

CUMHURİYET KARŞITLARI OKULLARDA

C

Laik Türkiye Cumhuriyetinin laik okullarına zorunlu din dersleri koydurdular. Bu derslerde bazı öğretmenler,  kürsülerden bazı politikacılar, yaptıkları sohbetler ile zaman zaman, Cumhuriyeti aşağıladılar, zaman zaman Atatürk’e ve laik Cumhuriyeti kuranlara sövdüler, lanet yağdırdılar. İslam’ın şeriatını övdüler ve öğrenciler ve onlar vasıtasıyla velileri, bütün bunları dinledi ve duyarsızlaştı ve sanırım arsızlaştı. Laik okullarda Müslümanlığı öğrettiler.  Arap icadıydı, ondan mı? Laik okullarda neden laikliği öğretmediler? O Türk icadıydı da ondan mı? Türklüğe bu düşmanlıkları neden? Türk olduklarından mı? Türkçeye düşmanlıkları...