CategoryNe Mutlu Türklamım Diyebilene

SÖYLEŞİ – DEVAM

S

Diğer yandan, düşünüyorum da, olamayabiliriz de. Neden mi? Düşman düşünce çok güçlü de ondan. Nedeni şu: Bakın olaylar nasıl gelişmiş: Ebedi şef öldükten sonra gelen şeflerin hepsi, Ebedi Şefin düşüncesel mirasını görüp de ona uygun hareket edecekleri yerde, giderek artan miktarlarda İmam Hatip Liseleri ve benzer kurslar açmışlar. İmam Hatip Liselerinde bir yandan İslami düşünce ile yoğrulmuş kişileri yetiştirirken, ayni zamanda normal liselerde de laik kişileri yetiştirmişler. Böylece devlet, biri laik, biri de şeriatçı kişilik olarak iki tip yurttaş yetiştirmeğe başlamış. Birbirine taban tabana zıt, birbiriyle anlaşması olanaksız...

YALNIZLIK

Y

Türklamı kabul edenler! Yalnızlık korkulacak bir olgu gibi gelebilir.  Çünkü eski grubunuz büyük olasılıkla sizden ayrılacaktır. Türklamı kabul edince eski inançların size armağan ettikleri yoklaştı; buhar oldu havaya karıştı; ama zaten gerçek değillerdi; inanınız. Yalnız kaldınız gibi gelecek. Ne var ki ayrılanlar sizi siz yapmıyordular ki!  Yalan varlıklar, olmayan varlıklara inanmak mı daha doğru, yalnızlığınızı fark edip de anlayıp da durumu kabullenmek mi? Uzun yıllar birlikte yaşamış çiftler gördüm. Eşlerinden birinin ölmesi geride kalanı ürkütüyor.  En büyük korkularını yalnız kalmak oluşturuyor. Böyle birisi ile...

TÜRKLAM YAŞAM BİÇİMİ

T

Şimdi… Cumhuriyetin yasalarına uygun felsefemize dayanan yaşam biçimimizi sunmaya çalışacağım. Yaşam biçimi önemli ama bence daha da önemlisi bir işin esasıdır. Herkeste İnanç bulunduktan sonra başınızı örtmüşsünüz veya açmışsınız, ayağınıza bot giymişsiniz veya çıplak gezmişsiniz, kanımca, pek de önemli değildir. Yaşamdaki en önemli olgu zamana uymaktır. Zaman bir boyuttur ve değişkendir. Sürekli değişir ve değişikliğe uymak zamana uymaktır. Zamana uyan İnanç lazım bize, genç heyecan, genç istek, genç heves… İnanın diller bile kendi içinde zamana uyarak değişiyor. Aşağıda okuyacağınız Türklam Yaşam Biçimini her ne kadar ben...

TÜRKLAM NEDİR

T

Hem Müslümanlığı ve hem de laikliği kabul eden T. C.  Yurttaşına Türklam denir,  diyerek kısa bir tanımlama yapmak olasıdır. Ancak bu kısa tanımlama hem yetmez hem de yanıltıcı olabileceğinden açıklığa kavuşturmak  için bu kitap yazılmıştır. Çünkü laikliğin ne kadarını alacaksınız? Müslümanlığın ne kadarını alacaksınız? Yüzde kaç ondan, yüzde kaç bundan alınacak? İşte problem budur. Zaten Müslümanlar laik olamaz diye bir zıtlaşma da söz konusudur. Müslümanlar laik olamaz deseler bile doğumunda Müslüman doğan ama sonradan ben laikim diyen milyonlarca yurttaşımız var. Bu bir somut gerçektir. Yani laik Müslümanlar var. Yaşıyorlar...