CategoryGerçek Demokrasi En Harika Yönetim Biçimidir

SÖYLEŞİ – DEVAM

S

İşte bu ve benzer nedenlerle, ben diyorum ki, devrim niteliğinde reformları yapan Atatürk, Türklam gibi bir adı, o çağda verememiştir çünkü ortam olgun değildi; reform adını kullanamamıştır çünkü o isim bir tuzaktı, reform yok demiştir çünkü devrimlerin halk bilincinde yer alması için zaman gerekirdi.

Ancak öyle inanıyorum ki gittiği yol, isim ne olursa olsun, Türklam gibi bir yoldu.

SÖYLEŞİ – DEVAM

S

Ben Türklamı yazarken, başlangıcında değil ama ortasına doğru, yani başlangıçtan 10 sene falan geçtikten sonra, Atatürk’ün de Türklam biçimi bir düşünce yapısını, yaşam biçimini oluşturduğunu, böyle bir yola gittiğini düşünmeğe başladım. Beni,  Atatürk de Türklama doğru gidiyormuş, diye düşündürten en önemli nokta, devrimlerini, uzun bir zaman birimi içine yaymış olması. Demek ki hepsi birden aklına gelmemiş. Benim de gelmemişti. Devrimlerini aralıklarla, zamana yayarak gerçekleştirmiş olması. Eh, insanın aklına çözüm zamanla geliyor. Ben de öyle yapmadım mı? O Önüne çıkan problemleri teker teker çözmüş.  Ben de yavaş yavaş, ...

60. HESAP KİME VERİLİR

6

Türklamda hesap sadece ve her zaman ulusa verilir, ulusun yasal temsilcisi olan organlarına, Sayıştay gibi, verilir. Her sorumlu, kuruşu kuruşuna hesap vermelidir. Hesap söz konusu ise sorumsuz kişi yaratılamaz. Eğer hesap veremezse en ağır hapis ile cezalandırılmalıdır çünkü hesabını veremediği zaman milletin parasını çalan hırsızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük oturum salonunda ne yazar?  Egemenlik kayıtsız şartsız kimindir? Ulusundur. O halde ulusa hesap vermekten kimse kaçamaz. Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu Türklamda, hesap da, kitap da ulusa verilir, sadece ulusa. İşte bu nedenle suçun cezasını da ulus...

53. GELECEK

5

Vebadan, tüberkülozdan ölürdü insanlar. Mikropları ve sonra tedavileri bulundu. Neler oldu gördünüz, yaşadınız. Genetik yapının, güneşin, gezegenin sırrı nerede? Henüz bilmediklerinizi öğrenebilir misiniz? Öğrenince ne olur? Güneş yapabilir misiniz? Gezegen oluşturabilir misiniz? Yaşlanan hücrelerinizi yenileyebilir misiniz? Mezar kemiklerinizdeki DNA’yı bulup yeniden yapılanabilir misiniz? Beyniniz yeterince geniştir ve bulacaktır hepsini, zaman içinde. Eski, eski düşüncelerin safsatalarına saplanıp düşünce yapınızı bulandırarak ilerlemeyi geciktirmeyiniz, belki zamanınız yoktur!  İyimser olunuz! Geleceği, bilimin ışığı altında...