CategoryGeçmişin Erkek Egemenliğinden Kurtulunuz

SÖYLEŞİ – DEVAM

S

Ben Atatürk hayranıyım. Ancak hayranlığımın beni yanlış yönlendirdiğini de sanmayın. Ben öyle inanıyorum ki, eğer Atatürk,  ikinciliğe soyunan bir insan olsaydı, Osmanlı Devletini devam ettirir, kendisi padişah olurdu.  Fırsat düşkünü olsaydı, halifeliği devam ettirir, kendisi halife olurdu. Az şeyler mi bunlar? Ayrıca, teklif edilmemiş mi sanıyorsunuz? Edilmiş, edilmiş. Hayır demiş, istememiş. Benim Atatürk’üm, öyle inanıyorum ki, kesinlikle ikinciliği hedef alan bir kişi değildi. Gerçek büyük adamdı o. Yalansız, dolansız. Büyük ve küçük kandırmacası olmayan. Kanun adamı. Kural adamı. Benim Atatürk’ümü başka bir kişinin kurduğu...

42.  MANEVİYATI GÜÇLENDİRMEK

4

Türklamda maneviyatınızı güçlendirmenin yolu çok çalışmak, doğruyu öğrenmek ve uygulamak, erdemli insan olmak, iyi evlat, iyi baba, iyi anne, iyi üvey baba, iyi üvey anne, iyi üvey evlat olmak; üstlenilen görevi en iyi biçimde yapmak ve bunun için doğru, dürüst biçimde çok ama çok çalışmaktan ve gayret etmekten geçer.  Üretim arttıkça, iyi sonuçlar alındıkça maneviyat yükselir. Onurlu kişi yapısıyla gerçeği söyleyiniz, doğrularla birlik olup güç birliği oluşturunuz, böylece doğruyu çoğunluk durumuna getiriniz.  İşte budur özverili davranış ve gerçekten zordur; işte budur gerçekten maneviyatı güçlü insan ve gerçekten yürek ister...

20. DAMAT BEY

2

İnsanlar evlenir ve yuvar kurarlar. Eskiden evliliğin reisi erkektir denirdi. Artık değildir. Türklam yaşam biçiminde evlilikte kadın ve erkek eşittir; her an eşittir, her dalda eşittir. Türklamda evin reisleri eşit kadın ve eşit erkektir. Türklamda her iş eşit paylaşılmalıdır. Damat Bey Gelin Hanım yuva kurar. Bir çekirdek yuva vardır artık ve iki tane de büyük aile yuvası. Damat Bey hem kendi annesinin ve babasının ve hem de eşinin anne ve babasının oğlu gibi hareket eder ise herkes sevinir. Kayın valide ve kayın peder hadlerini bilmelidir. Damat Bey kendi oğulları gibidir ama kendi oğulları değildir. Bu nedenle başka bir beye göstermeyi...