CategoryEvrensel Üçlü: Bir Ulus, Bir Dil, Bir inanç: Hepsi Bir ve Ayni

Türklük Neden Tutunamıyor

T

Hiç birisi uzun ömürlü olmadı Onca beylik, hanlık ve devlet yıkıldı, Kaldı… Yerden kalkamadı. Birçokları başka ulusların yemi, Türk adını bile kullanamadı, Acaba bir yerde bir hata mı vardı? Yoksa bir güç, intikam mı aldı? En güçlünün intikamı, Bir de, İhanete neden bu denli sık rastlandı? İhanet eden ihanet bulur! Gök Tanrının değişmeyen kuralı, Yoksa bu mudur? Sanki gizli bir el Türk’ü sınadı, Dinini terk edenler çarpılacaktı, Nitekim çarpıldı kaldı. Neden hiç kimse farkına varmadı? Oysa o denli de ortadaydı. Türkler, hainlik etti, Türk dinini değiştirdi, En esaslı ihanet de Türkçeye idi. Sonra, asırları içti, bitirdi, Ama battı...

TÜRKLAM TANITIMI SONLANDI

T

Değerli Okurlar, bundan bir önceki makale ile Türklam Yaşam Biçiminin tanıtımı sonlandı. Artık Türklam nedir, ne getirir, ne götürür, Türklam olursanız nasıl yaşarsınız okudunuz ve anladınız. Ne var ki yaşam biçimi değiştirmek hiç kolay değildir. Hatta denilebilir ki dünyada insanın, zorlama olmadan,  kişisel olarak becerebileceği en zor iştir. Bugüne kadar kitap okuyarak yaşam biçimi değiştiren kimseye ve kitlelere rastlanmadı. Türklerin İslamiyet’i kabul edişi savaşlarla ve kafa kesilmeleriyle yıllar almış. Avrupa’da Katolik ve Protestanların otuz sene ve hatta yüz sene süren din savaşları iyi bilinir. Müslümanların mezhep savaşları...

50. BAYRAKLAR

5

Türklamın bir de kendisini onurla tanımlayacak ve temsil edecek bayrağı olmalıdır. Çeşitli dinler kendi simgelerini ulusal bayraklara iyice yerleştirmiştir. Ulusal bayraklardaki en sık görülen simgeler Hristiyanların haçı ve Müslümanların hilalidir. Türklam din değildir. Bu nedenle simgesi bulunmaz. Adı üzerinde Türk işi bir batılı yaşam biçimidir. Türkçe konuşur. Basittir. Bugünü yaşar, yarını planlar. Modern yaşam tarzıdır. Bilimsel yaşamı temel alır.  Türk, Türkçe ve Türklam üçlemesi, ana düşüncesi üzerine yerleşmiştir. O halde Türklam için üç renk bulmamız gerekir. İyiliği temsil eden beyaz, kötülüğü temsil eden kara ve yaşamı...

38. DİLENCİLİK

3

Türklam Yaşam Biçiminde dilencilik yoktur, hiç bir türü yoktur.

Türklamda dilenene yardım etmek, kötülük yapmak anlamına gelir.

Bu durumda kötülük iyi yönlüdür. Bir, dilenciyi çalışmaktan alıkoyar, iki, kendi içindeki inancı zayıflatır.  

Yardıma muhtaç birisine yardım etmenin yolu, yöntemi Yardımseverlik başlığı altında anlatılmıştır.

Türklamın Yeni İnsanı olmak zaman alır.

Türklam Yaşam Biçimini uygulamak ve yaşamak sanıldığından daha zordur; disiplin gerektirir.