CategoryDünyada İlk

TÜRKLAMA GİRİŞ AYİNİ

T

Türklama girmek isteyenler, ben Türklamım demek isteyenler, ben Türklam olmak istiyorum diyenler: Bu iş nasıl olacak? İslam Dinine girmek için bir tanıklık tümcesi söyleniyor. Kelime i şehadet deniyor. O tümceyi söyleyince Müslüman oluyorsunuz. Katolik olmak için vaftiz ediliyorsunuz. Sanırım bir suyun içine batırıp çıkarıyorlar sizi. Herhalde Protestanlar için de böyle. Pekiyi Türklam nasıl olunuyor? Her ne kadar din değilse de ben Türklamım dediğiniz andan başlayarak bambaşka bir yaşam felsefesi ve biçimi ile yaşayacaksınız ki bu da bir ayini gerektirir. Takımın rengini belirleme olayından başka bir şey değil. İşte şöyle Türklam olunuyor;...

TÜRKLAM TANITIMI SONLANDI

T

Değerli Okurlar, bundan bir önceki makale ile Türklam Yaşam Biçiminin tanıtımı sonlandı. Artık Türklam nedir, ne getirir, ne götürür, Türklam olursanız nasıl yaşarsınız okudunuz ve anladınız. Ne var ki yaşam biçimi değiştirmek hiç kolay değildir. Hatta denilebilir ki dünyada insanın, zorlama olmadan,  kişisel olarak becerebileceği en zor iştir. Bugüne kadar kitap okuyarak yaşam biçimi değiştiren kimseye ve kitlelere rastlanmadı. Türklerin İslamiyet’i kabul edişi savaşlarla ve kafa kesilmeleriyle yıllar almış. Avrupa’da Katolik ve Protestanların otuz sene ve hatta yüz sene süren din savaşları iyi bilinir. Müslümanların mezhep savaşları...

18. MATEM GÜNLERİ

1

Ulusların nasıl bayram günleri varsa matem günleri de olabilir. Kanımca, halkımızın gözünde iki tane matem günü veya anı olmalıdır. Bir tanesi devletimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Kemal Atatürk’ün ölüm günüdür. Bu günü zaten senelerdir tanır ve saat 9.05 de 10 Kasımda bir dakika matem yaşarız. Diğeri demokrasimizin kurucusu İsmet İnönü’nün ölüm günü olmalıdır diye düşünüyorum. 25 Aralıkta saat 16.05 de ulus, kendisine demokrasiyi armağan eden İsmet İnönü’yü anımsamalı ve en az bir matem dakikası yaşamalıdır. İsmet İnönü hemen hemen mutlak diktatör yapısında yönetici iken kendisi muhalefet partisi kurdurmuş,  seçime girmiş...

1. TÜRKLAMIN ÖNDERLERİ

1

Türklam din değildir. Bir yaşam biçimi, bir yaşam yoludur. Türklam’ın önderi yoktur.  Türklam’ın peygamberi yoktur. Hiçbir dinin peygamberi Türklam’ın değildir. Hiçbir din kitabı Türklam’ı bağlamaz. Bu kitaplar kendi dinlerine inananların kitaplarıdır. Türklam bunları tanımaz. Türklam bunları tarihte neler olmuş bitmiş öğrenmek için okuyabilir, o kadar. Türklam bireylerindir. Herkes kendisi için en iyisi nedir, kendisi bilir. Türklamda büyük adamların nasıl ele alınması gerektiği daha önce anlatılmıştı.  İsterseniz o makaleyi yeniden okuyunuz. İnsanlık ailesinin büyükleri Türklam’ın da büyükleridir. Bizim büyüklerimiz Atatürk ve...

TÜRKLAM YAŞAM FELSEFESİNİN DOĞUMU

T

Türklam Yaşam Felsefesi ve onun uygulandığı Türklam Yaşam Biçimi zaten doğmuştu.  Laik Cumhuriyette yeterince yaşayan yurttaşların herhangi birisinin gözleri açılacak, bebeği görecek ve düşünce yapısındaki evrim ise Türklam adına veya bir benzerine er-geç ulaşacaktı. Bu kaçınılmaz olgunluğa şimdilerde erişilmesine karşın bazı evreler geçirmiştir. Türklam, bir Yaşam Biçimi olarak uzun zamandan beri zaten vardır. Bu kitap, laik psikolojik ve sosyolojik deneyin tuttuğu ve bunun sonucunda da Türk yaşam biçiminin ortaya çıktığı gerçeğine gözlerinizi açan bir bildirgedir. Osmanlı Devletinin asırlardır süren kara perdeli, kara çarşaflı yaşamı...

TÜRKLAM ATATÜRK DEVRİMİDİR

T

Önemli bir önerim var. Türklam’ın, Atatürk’ün başlattığı Türk Devrimlerinden birisi sınıfında düşünülmesi ve öyle kabul edilmesidir.  Hatta denilebilir ki sadece birisi değil de toplu paketinin sonuncusudur, desek!  Sadece adlandırmada biraz gecikme var, o kadar. Yani yazı devrimi, medeni kanun gibi devrimler teker teker birbiri ardına geldiler. Ne var ki devrimlerin sonunda ortaya çıkacak, doğacak bir bebek yoktu, bebek ortaya atılan devrimin kendisi idi ve adı da vardı: Yazı Devrimi ve diğerleri. Laiklik devrimi ise öyle değildi. Ortaya yeni kişilik, yeni karakter çıkacaktı. Bunun için ise zaman gerekliydi. Laiklik devrimi yeni...

LAİKLİK BİR KİŞİLİK YAPISI MIDIR

L

Evet. Nasıl yardımseverlik veya egoistlik, saldırganlık veya yumuşaklık insanların kişiliğiyse laiklik de böyle bir kişiliktir. Dindarlık da dincilik de kişilik yapısıdır. Doğduğunda çıkartılan Kimlik Belgesinin din hanesinde Müslüman yazan bir kişi eğer din eğitimi almışsa, laiklik deneyinin sonucunu kavraması kolay değildir. Laiklik eğitimi almalı ve her şeyden önce özgür düşünmesini öğrenmelidir. Yenidoğana bir kimlik çıkartıyorsunuz ve daha adı yeni konmuş bebeğin inanç kimliği birileri tarafından tanımlanıveriyor.  Tam Türk işi diyeceksiniz ki Türklam zaten bir yerde o kötü şöhretli Türk işini değiştirmek için burada. Çünkü gerçek...