CategoryDinin Hamalı Olmayınız

SÖYLEŞİ – DEVAM

S

Diğer yandan, düşünüyorum da, olamayabiliriz de. Neden mi? Düşman düşünce çok güçlü de ondan. Nedeni şu: Bakın olaylar nasıl gelişmiş: Ebedi şef öldükten sonra gelen şeflerin hepsi, Ebedi Şefin düşüncesel mirasını görüp de ona uygun hareket edecekleri yerde, giderek artan miktarlarda İmam Hatip Liseleri ve benzer kurslar açmışlar. İmam Hatip Liselerinde bir yandan İslami düşünce ile yoğrulmuş kişileri yetiştirirken, ayni zamanda normal liselerde de laik kişileri yetiştirmişler. Böylece devlet, biri laik, biri de şeriatçı kişilik olarak iki tip yurttaş yetiştirmeğe başlamış. Birbirine taban tabana zıt, birbiriyle anlaşması olanaksız...

TÜRKLAMA GİRİŞ AYİNİ

T

Türklama girmek isteyenler, ben Türklamım demek isteyenler, ben Türklam olmak istiyorum diyenler: Bu iş nasıl olacak? İslam Dinine girmek için bir tanıklık tümcesi söyleniyor. Kelime i şehadet deniyor. O tümceyi söyleyince Müslüman oluyorsunuz. Katolik olmak için vaftiz ediliyorsunuz. Sanırım bir suyun içine batırıp çıkarıyorlar sizi. Herhalde Protestanlar için de böyle. Pekiyi Türklam nasıl olunuyor? Her ne kadar din değilse de ben Türklamım dediğiniz andan başlayarak bambaşka bir yaşam felsefesi ve biçimi ile yaşayacaksınız ki bu da bir ayini gerektirir. Takımın rengini belirleme olayından başka bir şey değil. İşte şöyle Türklam olunuyor;...

44. KUTSAL GÜNLER

4

Türklam din olmadığı için kutsal günü de yoktur. Kutsal günlerin oluşturduğu ay veya aylar da yoktur Türklamda. Cuma, Cumartesi ve Pazar Türklamda Pazartesi veya Salı veya Çarşamba veya Perşembeden farklı değildir. Türklamda her gün kutsaldır. Her güne o günün en güzel gününüz olması şansını verin. İyi kararlar bilgiye dayanır;  dini öğretilere değil. Türklam size yepyeni bir yaşam biçimi getirdi. Eskinin nesi iyi ise alırız; iyisi değilse bırakırız. Bu yaşam biçiminde eskiden kırıntı bile bulamayacaksınız.   Atatürk bizlere yeni bir yaşam biçimi gösterdi. Bu biçimi izlersek, Türklam olabilirsek kişilik bazında mutluluğu...

40. ORUÇ TUTMAK

4

Türklamda kişinin kendisine uygulayacağı hiç bir eziyet ve açlık türü yoktur; Türklamda insanlarımız oruç tutmaz.

Kişiliğinizi güçlendirmek istiyorsanız kırmızı ışıkta durunuz, yayalara yol veriniz, hırsızlık yapmayınız, uğursuz olmayınız, yalan söylemeyiniz, vergilerinizi zamanında veriniz, vs. vs. yani, düzgün insan olunuz.

Akıllı, bilgili, mantıklı ve sağlıklı bir yaşam felsefesi ve bu felsefenin getirdiği Yaşam Biçimidir Türklam,  eski felsefelerin yanıltıcı ve işe yaramayan öneriler ve uygulamalarından uzak durur.

Türklam,  batı felsefesinin aydınlanma çağının Atatürk Devrimleriyle yükseltilmiş Yeni İnsan türüdür.

29. KURBAN KESMEK

2

Sözlüğe göre Kurban tanımı şöyledir: Dini bir terim olarak kurban, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet ( ayin ) maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Türklam Yaşam Biçiminde hiçbir nedenle kurban kesmek diye bir adet olamaz çünkü Türklam din değildir. Ne dini terime gereksinimi vardır ve ne de dini uygulamalara gerek duyar.

Kısaca Türklamda kurban ve kurban kesmek gibi işlemler bulunmaz, uygulanmaz.

Türklamda bütün uygulamalar Türkçedir.

Türklam çok basit bir Yaşam Biçimidir.

27. SÜNNET

2

Türklam Yaşam Biçiminde, tıbbi gerekçeler dışında, erkek çocukların üreme organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi gerekmez.

Türklamda kız ve erkek sünneti yoktur.

Türklam, doğanın kendisini oluşturduğu sağlıklı biçimde yaşar ve bunu onur bilir;  sağlık bozulursa hekime başvurur.

Türklam din değildir ve dünyada birçok din olduğunu bilir. O dinlere inananlar dinlerinin istediğini yapmakta tabii ki özgürdürler.

Ne var ki Türklam din değildir, sadece yaşam biçimidir ve bu biçim yaşamda sünnet adındaki ameliyat uygulanmaz.

26. VÜCUT TEMİZLİĞİ

2

Türklamda temizlik akıl ve bilim yoluyla, bilgi yardımıyla yapılır; gerekli yerler, gerekirse bütün vücut, gerektiği miktarda, gerektiği sıklıkla yıkanır. Türklamda tapınma, düşünce ile yapıldığından, tapınmak için özel temizliğe gerek yoktur.   Türklamda dua düşünce ile yapılır çünkü inanç insanın içindedir ve düşünce pisliği diye bir kavram maddi bakımdan yoktur. Manevi pis düşünceleri okyanus suları bile temizlemeye yetmez. Ülkemizdeki en yaygın din Müslümanlıkta abdest adında bir temizlik türü vardır ve Müslümanlar onu kullanırlar. Hristiyanların Fransız usulü temizlik diye bir tür temizlikler vardır. Bu tür temizlikler Türklamda...

20. DAMAT BEY

2

İnsanlar evlenir ve yuvar kurarlar. Eskiden evliliğin reisi erkektir denirdi. Artık değildir. Türklam yaşam biçiminde evlilikte kadın ve erkek eşittir; her an eşittir, her dalda eşittir. Türklamda evin reisleri eşit kadın ve eşit erkektir. Türklamda her iş eşit paylaşılmalıdır. Damat Bey Gelin Hanım yuva kurar. Bir çekirdek yuva vardır artık ve iki tane de büyük aile yuvası. Damat Bey hem kendi annesinin ve babasının ve hem de eşinin anne ve babasının oğlu gibi hareket eder ise herkes sevinir. Kayın valide ve kayın peder hadlerini bilmelidir. Damat Bey kendi oğulları gibidir ama kendi oğulları değildir. Bu nedenle başka bir beye göstermeyi...

16. GÖMMEK

1

İnsanlar ister istemez şu veya bu nedenle ölüyor. Ölülerimizi gömmemiz gerekiyor. Türklamda nasıl yapacağız? Her dine inanan insanlar ölülerini kendi dinlerine uygun gömebilirler, bu onların hakkıdır. Türklam onlara karışmaz. Türklam din değildir. Her dine inananlar inançları ile birlikte Türklam olabilirler. Türklam bir yaşam biçimidir;  bu biçim yaşamına dinler tarafından saygı duyulmasını bekler. Bilindiği gibi Türklamda din adamları yoktur. Bu nedenle cenaze hastane morguna kaldırılmalı ve toprağa verilinceye kadar orada korunmalıdır.  Morglar cenazeyi soğuk hava içinde koruyacak biçimde inşa edilmelidir. Ailelere ve yakınlara...

5. TAPINMADA ARACILAR, DİN ADAMLARI

5

Türklamda dualar, arzular, istekler düşünce ile gerçekleştirilir. Herkes düşünebilir. İnsan kendisi için ne iyi ne kötü en iyi kendisi bilir.   Türklamda hiç bir din okuluna da din bilginine gerek yoktur, her laik eğitimli aile bir okul, okuyan her kişi kendisi için yeterince bilgindir. Türklamda din adamı veya din kadını yoktur; bunlara gerek yoktur. Türklamda her birey 5 sene ilkokul, üç sene ortaokul ve üç sene lise eğitimi almak zorundadır. Bu okulların hepsi laik ve çağdaş ve teknik yapıda olmak zorundadır. Türklamda başka tür bir okul düşünülemez. Türklam Yaşam Biçiminde ulusun bütün okulları sanat ve bilim amacını taşırlar...