CategoryAskerin Atatürkçülüğü Türklamdır

SÖYLEŞİ – DEVAM

S

Toparlıyorum, bence, Türkiye’de, bütün ilklerin hepsi Atatürk’ündür. Türkiye sözcüğünün de, Türkçe’nin onurlandırılmasının da, Türklerin ilk kez bu ad altında bir ulus devleti oluşunun da ve Türklamın da. Düşüncesini görmek isteyen için. Ben sadece isime katkıda bulundum, o kadar. Galatasaray ve Beşiktaş gibi olabilir miyiz bilmiyorum ama umuyorum. Bazımız Müslüman, bazımız Musevi, bazımız Türklam, ama hepimiz Türkiye Cumhuriyetini sayan ve seven ve onu koruyan ve yücelten, yasalarına ve kurallarına saygılı birer Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olabilir miyiz? Liyakata inanan. Hepimiz Türkiye birinci ligi takımı. Milli maç yaparken bütün ulusun...

ASKERİN ATATÜRKÇÜLÜĞÜ ESASINDA TÜRKLAM’DIR

A

Her on senede bir yinelenen askeri uyarılar, Cumhuriyeti daha ne kadar süre koruyabilir? Koruyucu görev, artık, Cumhuriyet’e inanan, Türklam’ı kabul eden, sokaktaki yurttaşlara devredilmelidir. Sokaktaki yurttaşların öncüsü laik aydın vatandaşlarımızdır. Çünkü ülkemiz halkı Fransız Devrimi gibi bir halk devrimiyle uyanmadı. Atatürk’ün getirdiği devrimler sayesinde aydınların halkı uyandırmasıyla medenileşti. Bu nedenle, Türklam zaten Atatürk devrimlerinin sonuncusudur, aydınlarımız tarafından laiklik gibi kabullenilmeli ve halka anlatılmalıdır. Zaten Türk Silahları Kuvvetleri’nin de Atatürkçülüğü, dinsel kalıpların yanı sıra ve adeta onun...