CategoryAsker Laikliği Koruyan En Önemli Güçtür

ASKER VE DEMOKRASİ

A

Sanırım bir Fransız mareşal demiş, ” Süngü ile çok şey yapabilirsiniz, ancak üzerine oturamazsınız! ” Bizim Silahlı Kuvvetlerimiz, ne zaman süngünün üzerine oturdu, kaldı? Batıdaki bazı demokrasiler ile kıyaslandığında ülkemiz silahlı kuvvetlerinin sivil hayattaki emredici rolü abartılarak, ülkemizi tanımayanlar tarafından demokrasimize baskı yapıyor gibi gösterme çabaları vardır ve daha da ileriye giderek ülkemizi askeri rejim gibi gösterme gayretlerini hepimiz biliyoruz. Biz Hristiyanlığın 100 sene savaşlarını, otuz sene savaşlarını, din savaşlarını neden yaşamadık? Katoliklerle Protestan olanlar birbirlerini boğazladılar. Oysa...