BÜYÜK ALDANIŞ

B

Aldanmak veya kanmak eş anlamlı sözcüklerdir.

Aldatmak veya kandırmak da eş anlamlı sözcüklerdir.

Birisi aldatır diğeri aldanır. Birisi kandırır diğeri kanar. Bu kadar basit mi?

Ülkemizin değil ama kan kardeşlerimizin böyle bir süreci, aldatılmak ve aldanmak veya kandırılmak veya kanmak sürecini,  çok, çok, çok önceden yaşadığı anlaşılmaktadır.

Neden söz ediyorum? Açıklayayım.

Göktengri ( Göktanrı ) dininde iken din değiştiren atalarımızdan söz ediyorum.

Din değiştiren kişi ana dilindeki adını terk edip Arapça ad almış.

Yeni ana din kitabındaki,  “ bu kitabı Arapça okuyunuz,” emri ile de Arapça öğrenmiş.

Böylece farkında olmaksızın kültür emperyalizmine boyun eğmiş.

Daha sonra, ana diline bol sayıda Arapça sözcük girecektir.

Bu esnada olan bitene isyan edenler çıkacaktır. Onlara “dinsiz, imansız” adı takılacak ve dinen “uygundur” emri ile idam edileceklerdir.

Dine girmeyenlere “ dinsiz” adı takılacak, başları kesilecektir. Çünkü yeni kitapları böyle emretmektedir.

Olanı biteni izleyenlerde korku başlayacaktır. İnsanlar susmayı yeğleyecektir.

İnsanlar düşünmekten ve yazmaktan korkacaktır.

İnsanlar düşünmeyecek sadece inanacak, iman edeceklerdir; yoksa kendilerinin ve ailelerinin başına felaketler gelecektir. İnsanlar düşünmek, yazmak, isyan etmektense karınlarını doyurup, iman edip, yaşama yolunu tercih edeceklerdir. Sonunda muhalefet tamamen ortadan kalkacaktır.

Safların dağılmasını önlemek için tapınmalar toplu yapılacaktır. Toplu tapınma siyasettir sözünü söyleyen imansız diye öldürülecektir.

Toplu tapınmada bir araya gelen erkekler iş bağlayacak, siyaset yapacak, mevki edineceklerdir ve bütün bunları örtmek için türban kullanılacaktır.

Kadınların başları türbanla, vücutları haremle, düşünceleri eğitimsizlikle kapatılacaktır.

Toplu tapınma, toplu yemekler, toplu hac hepsi politik gövde gösterileridir; tapınmayla ilgileri yoktur diyenler dışlanacaktır.

“Tanrıya yakarmak, dua etmek kişiseldir,” öğretisi çöpe atılacaktır.

Korku imparatorluğu din yasaları ile pekiştirilecektir.

Din yasaları yönetici kadroyu koruyacak;  dışında kalanları ezecek; anayasadır.

Sonunda önce bir ara dil gelecektir.

Ara dil, üç yüz beş yüz sene sürecektir.

Dinin kabulünden bin sene sonra dil tamamen Arapçaya dönecektir.

Arapça konuşan o halka artık Arap milleti denecektir.

Daha da acısı kişiler kendilerini Arap zannedeceklerdir.

Bu esnada halktan önce artık Araplaşan yönetici kadrosu zengin bir sınıf oluşturacak, halktan kopacaktır.

Yeni din bu yöntem ile benim sayabildiğim kadarı ile 22 milleti Arap yapmıştır.

Kısaca Büyük Aldanış veya Büyük Kandırmaca veya Büyük Aldatış veya Büyük Kanış işte budur.

Özet ile Büyük Aldanış, yeni bir dine giren saf insanın, ana dilini ve milliyetini, istemeden, aldanarak kaybetmesidir.

Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmaktır.

Dine inanayım diyen samimi insanlar farkında bile olmadan dilinden ve milletinden çıkmaktadır ve bunun farkına varamamaktır. Farkına varanların, uyaranların, yazanların ve konuşanların sonları kötü bitmektedir.

Büyük Aldatmanın kurgusu çok akıllıca ve sinsice inşa edilmiştir. Bir fatihin veya daha doğru deyimle bir ruh fatihinin eseridir.

İnsanca ve güzelce konuşursanız insanlar insanlık ve güzellik beklerler…

İnanç Bağımsızlığı işte bunun için bütün dünyada yaygınlaşmalıdır.  

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.