BİR DEVLETİN YAŞI GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA

B

Yeni doğan bir devletin,

Yaşı ölçülür,

Bebek adımıyla.

Türkiye Cumhuriyeti ise,

İslam’a inananların tek laik ülkesi,

Yok ki eşi, benzeri!

Geleceği,

Nasıl gelişecek bilinesi?

Zavallılar,

Ne demokrasiden vazgeçebilir,

Ne de laikliği unutabilir,

Ama hepsi din tabağında,

Arap ruh emperyalistlerinin ağında,

Kolay satın alınan dinci adamlarıyla,

Lezzetli yemekler tadında,

Diğer devletlerin sofrasında!

Bunu bir türlü kavramamaksa,

Onların kaderi;

Kısa yaşamlarında.

Devletlerinin yaşı da,

Böylece,

Açıkladım ya,

Ölçülür,

Bebek adımıyla.

Şimdiyse Türklam çıktı ortaya,

Türk, Türkçe Türklam’la

Davetlisiniz uzun yaşamaya.

Kader, kısmet, gelecek,

Artık avuçlarınızda.

Ya kabullenip yaşayacaksınız,

Veya reddedip Araplaşacaksınız

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.