BİLMECE BULMACA

B

Birinci Bilmece: Namaz kılmak için seccadeye çıktığınızda, dışarıda neyi bırakırsınız? Bilmece bulmaca. Bir kişiye sordum, ayakkabımızı diye yanıtladı. Bilemediniz, biraz daha düşünün diye ısrar ettim. Bulamadı. Efendim, namaz kılmak için seccadeye çıktığınızda dışarıda bıraktığınız şey,  ana diliniz Türkçedir.

İkinci Bilmece: Ezan okumak için minareye tırmandığınızda aşağıda neyi terk edersiniz?  Bilmece bulmaca. İki kişiye sordum. Birisi toprağı diye yanıtladı, diğeri ise sıcak havayı. Bilemediniz, biraz daha düşünün diye ısrar ettim. Bilemediler. Efendim, ezan okumak için minareye tırmananın aşağıda bıraktığı şeyi,  ana dili Türkçedir.  

Normal bir insan ana dilini konuşur, ana dilinde düşünür, ana dilinde rüya görür, ana dilinde Tanrıya yakarır. Bir insan ana dilinde konuşur başka dilde dua eder ise o kişi en azından, dil bakımından, içinden bölünmüş demektir. İçinden bölünen kişi iki kişiliklidir ve başka bir değim ile artık normal insan değildir.

Bu bölünmeler dışarıdan gözükmez.   Kolu veya bacağı kopmaz insanın. Başka dilde tapınma yaptıran dinin böldüğü,  insanın ruhudur. 

Ruhu bölünmüş insanlardan oluşan toplumun da ruhu bölünür.

 Az bölünme vardır, çok bölünme vardır, tam bölünme vardır: inancın katılığına bağlıdır.

Tam bölünen kişi artık ana dilini konuşan da değildir. O artık bambaşka bir dilin uşağı, millet değiştiren, anasına babasına yabancı insanıdır. Ana dilini konuşan insanlara yabancılaşır. Giderek düşman olursa şaşmamak gerekir.

Böylece çok korkunç bir başkalaşma gerçekleşir. Dünyadaki en korkunç şey bir kişiyi, kendi içinden bölmek değil midir?

Türk olacaksın, Türkçe konuşacaksın ama inancını Arapça yapacaksın ve giderek Arap ümmeti denen Arap Milletinin bir parçası olacaksın.

Sonuçta, Türkçeyi öğretemeyen, yerine Arapçayı öğreten, bu nedenle Türklüğü anlatamayan, yüceltemeyen Osman Bey’in oğulları ve torunları, yok olup gittiler tarih sahnesinden ve yerlerine 25 i aşkın Ulus Devleti kuruldu, kendi dillerini öğreten, kendi uluslarını yücelten, kendi dilleriyle dua eden.

İşte şimdi de ayni sarığı giymiş politikacılar, Osmanoğulları’nın yanlışlarından alamadığı dersle neredeyse bölecek ülkeyi, yok edecek Cumhuriyeti, çıkaracak kavgayı. Bakalım Türklam önleyebilecek mi bu karmaşayı!

Bakalım Türklam, bizi, dinimizi değiştirmeden modern laik insanlar yapabilecek mi?  Türk olan, Türkçe konuşan ve Türklam’a inanan.

Türklam’ı lütfen kabul buyurunuz.

Türkçe konuşunuz ve dualarınızı lütfen Türkçe yapınız.

Türklam Kural No: 4. Türklam dualarını Türkçe yapan insandır.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.