BİLMECE BULMACA 2

B

Üçüncü Bilmece: Hangi ülkede iki takvim kullanılıyor? Bilmece Bulmaca. Bilen çıktı mı? Bu bilmeceye kimse yanıt vermedi. Öyle şey mi olur, diyenler çıktı. Ben yanıtlayayım:  Türkiye Cumhuriyetinde. Bir yerde ocak, şubat gibi aylarımız var ve bir de ramazan geliyor, gidiyor.  İki ayrı takvim kullanıyoruz.

Bilmece Bulmaca yanıtına göre ülkemizde kesin tarihler ve takvim yok. Bu da birçok bakımdan belirsizliğe yol açıyor. İnsanlar tatillerini ayarlayamıyorlar. İki takvim ülkede ikilik yaratıyor, belirsizliğe yol açıyor.

Dördüncü Bilmece: Yalan söylemek iyi midir, kötü müdür? Bilmece bulmaca. İyi mi kötü mü?

Batılı insanlar için yanıt güneş gibi belirgin. Tabii ki yalan söylemek dünyanın en kötü şeylerinden birisidir.

Bir Müslüman için olmayabilir. Takiyye veya Takiye yapmak Müslümanlıkta kabul edilen bir yaşam biçimidir. Sözlükte şöyle yazar: Kişinin dini,  manevi, maddi zarar bildiklerini önlemek için inancını gizlemesi takiyyedir. Bir başka sözlük şöyle yazmış:  Özetle, gerçeği ustaca gizleme sanatıdır. Yani yalan söylemek bazı durumlarda iyidir hatta, hatta sanattır, diye öğretiyor İslam Dini.

Bilmece Bulmaca yanıtı: Müslüman için yalan söylemek iyi de olabilir kötü de olabilir; duruma göre değişir.

Bu iki zıt görüş insanlarda ikilik yaratıyor. Doğruyu yanlışı bilemiyor insanlarımız. Yalan söylemek, dini, maddi, manevi zarar gözetilmeksizin çok kötü, çok yanlış bir davranıştır diye öğretilmelidir herkese. İnsan kişiliği bölünmemelidir.  

Beşinci Bilmece: İnsan öldürmek iyi midir kötü mü? Batılı felsefelere göre insan öldürmek kesinlikle kötüdür. Hatta bu işlemi özellikle Avrupalılar daha da ileriye götürdü ve yargıladıkları canilere bile ölüm cezasını kaldırdılar.

Ama İslam felsefesi buna zıttır. İslamiyet’te kafir diye bir sözcük bulunur. Kafir sözcüğünün iki anlamı vardır. Bir,  Allaha inanmayan kimse kafirdir. İki,  Müslümanken kendi dinine küfür eden kişi kafirdir. Kafirlerin öldürülmeleri iyidir. Kafirler öldürülmelidir.  Hatta kafir öldüren cennete gider gibi söylemler de vardır.  

Bilmece Bulmaca yanıtı: Müslüman için insan öldürmek iyi de kötü de olabilir, duruma göre değişir.

Bütün toplumlar çeşitli dinlere inanan insanlardan yapılıdır. Bizimki de öyledir. İslam dinine inanmıyor diyerek bir insanı öldürmek kesin cinayet olarak belirtilmelidir. Aksi durum bu çağda toplumu ikiye böler, akıl, mantık dışı işlemlere yol açar, canavarlar yetiştirir. Bu tipleri kafa keserken Irak savaşında gördük.

Türklam ile birlikte tek takvim kullanacağız,  yalan söylemek ceza hukukunda yargılanacak işlem kabul edilecek, insan öldürmek, cinayet kabul edilecektir.  Böyle inanırsanız Türklam olacaksınız. Türklam bunlara inanan insandır. Halkımızı dinlere ayırarak bölemeyiz, başka dinden diye öldüremeyiz. Biz canavar değiliz.

Ey aklı olgun insanlar böyle bir kavram kargaşasını nasıl kabullendiniz bunca yüzyıl? İnsanın aklı almıyor.

Neyse ki Atatürk geldi, laikliğimiz var, uygar bir dünyamız var, sonunda Türklam da geldi. Bundan böyle bu şekildeki düşünce yapılarıyla uğraşmayacağız diye sevinmeliyiz.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.