ARAP GERİ KALMIŞLIĞININ NEDENİ TÜRKLER Mİ

A

Arapların Türkleri sevmediğini, çağdışı bırakılmalarının nedenini Türk yöneticilere bağladıklarını işitirdim. Çünkü bugünkü Arap Devletlerini en az 600 yıl Türkler yönetmiş. Acaba dedikleri doğru mu? Bakalım…

Osmanlı devleti dağıldıktan sonra yerine kurulan devletlerin çağdaşlık ve uygarlık durumuna 21. yüzyıl gözlüğüyle ile bir göz atalım.

Eğer bu ulusları çağdışı ve uygarlık dışı bırakan etken Türklük olsaydı Osmanlı Devleti dağıldıktan sonra yerine kurulan 25 adet devletin hepsi ayni özellikleri taşırdı. Değil mi?

Oysa bulgular dehşetengiz farklı bir gerçeğe işaret etmektedir. O nedir?

Örnek olarak, basitçe, Yunanistan ve Irak halklarını mukayese edelim.

Yunanistan çağdaş ve uygar iken Irak değildir.

O halde eksiklik Türklükten gelmemektedir.

Eğer çağdışı ve uygarlık dışı bırakan etken Türklük olsa idi Yunanistan da Bulgaristan da Romanya da Irak gibi Suriye gibi olurlardı.

Oysa bugün Türkiye Türklerini bile çağdışı ve uygarlık dışı bırakmaya sürüklemek isteyen, içten saldırıda bulunan başka bir etken, diğer bir değimle Araplaşma ve Arapça dersek, durum anlaşılır mı, anlaşılmaz mı?

Basit bir gözlem ile Arapça öğreten İslam ülkeleri geridir, çağdışıdır.

Müslüman ülkelerin vatandaşları çağdaş ve uygar dünyada yaşamak için Hıristiyan ülkelere ve Laik Türkiye’ye kaçmaktadırlar.

O halde gericilik ve çağdışılığı yapan etken Arapça öğreten, Arap alışkanlıkları getiren İslam Dinidir diyebilecek cesareti ve doğruluğu göstermeliyiz.

Hatalı davranış Türklerden ve Türklükten gelmemektedir. Kendimizi aklamalıyız.

Hristiyanlık, bu durumda Yunanlıları gericilikten ve çağdışılıktan korumuş denebilir.

İslamiyet, bu durumda Iraklıları geri ve çağdışı bırakan etkendir denebilir.

O halde Irak’ı, Suudi Arabistan’ı, Suriye’yi ve benzer ülkeleri çağdışı ve uygarlık dışı bırakan etken Türklük değildir.

O halde problem ne Türklükte, ne de Türkçededir.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.