ADLANDIRMANIN GÖREVİ NEDİR

A

Türkiye’de başı açıkken örtünen kadınların baş örtmelerinin birçok nedeninden birisi, ait oldukları yaşam felsefesinin adını, yani Türklam’ı bilmemelerinden kaynaklanmıştır.

Bu kişiler bundan böyle  “ ben Türklam’ım “ dediklerinde kimse, kendilerini başlarını örtmeleri, erkekten kaçmaları, el sıkmamaları, tarikata girmeleri için ne telkinde, ne de böylesine uygunsuz ve yakışıksız yaklaşımlarda bulunabilecektir. Bu kişileri koruyacak kavram ve addır Türklam.

Laik kişilerin kendilerini çeşitli dinlerin emperyalist felsefeleri içinde erimelerine engel olacak addır Türklam.

Türkçeyi,  Müslümanlarının Arapça konuşma emirlerinden koruyacak, Araplaşan Türklerin hainlik yaptıklarını bilmeden getirdikleri Arapça konuşma önerilerini önleyecek addır Türklam.  Bir kişiye ana dilini terk ederek başkasını konuşması önerisi hainliklerin en hasıdır; bu kişiler katıksız haindir.

Arap ülkeleri ile bir savaş, umarım asla gerçekleşmez,  hiç de arzu edilmez, ama eğer çıkacak olur ise, din kardeşiyiz diye, savaşı kaybetmemize yol açabilecek din kardeşliği düşüncesinden kurtaran felsefedir Türklam.

Türklam din kardeşliği değil kan kardeşliğini getiren addır.

Türkleri, Müslümanlığının getirdiği Araplaştırıcı milletleşme sürecinden kurtaracak addır Türklam.

Ayni zamanda birden fazla kadınla evlenmeyi önleyerek kuma rezilliğini sonlandıracak ve kadınları onurlandıracak addır Türklam.

Küçük yaşta kızlarla evlenmeyi kesinlikle önleyerek erkeklerin “sübyancı” kötü adıyla anılmalarını önleyecek addır Türklam.

Sadece ve sadece resmi nikahla evlenmeyi kabul ederek imam nikahı gibi yasa dışı işleri tarihe gömecek addır Türklam.

Laik kişileri koruyup, Türklam inancını benimsemeseler bile,  onların laik kişilik olarak devam etmelerini ve kişiliklerini geliştirmelerini sağlayacak addır Türklam.

Cumhuriyeti ve devrimlerini koruyacak addır Türklam.

Cumhuriyetin getirilerini koruyacak ve yüceltecek addır Türklam. 

Medeni Kanunu koruyacak addır Türklam.

Laiklik kavramından yola çıkarak ülkede mezhep doğmasını önleyecek addır Türklam.

Türkiye Cumhuriyetini mezhep kavgalarından uzaklaştıracak addır Türklam.

Müslümanlarımızı Afgan tipi Müslümanlık, Suudi Arabistan tipi Müslümanlıktan koruyacak, çeşitli dış Din Devletlerinin insanlarımızı para ile satın almalarını ve kendi din kardeşlerini öldürmelerini önleyecek addır Türklam.

Müslüman bir Yurttaşımızın, hem de övünçle hem Türküm ve hem de İnançlıyım diyebileceği tek addır Türklam.

Ben Türklam’ım diyecektir, ne Arap karışır bana, ne de İranlı, hem Türküm ben ve hem de İnançlıyım, ne güzel, yani Türklam’ım, Tanrıya şükür, diyecektir. Unutmayalım ki Türklam, ayni zamanda, Tanrı inancı olmayanların da kullanabileceği tek addır. Hemen anımsatalım ki Türklam hiçbir inanca bağlanmayanların da kullanabileceği bir addır.

İşte bu ve benzerleridir Türklam adının görevi.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.