58. HANGİ KARDEŞLİK

5

Türklam hangi kardeşliği yeğleyecek? Bir din kardeşliği var, bir de kan.

Müslümanların ve Hristiyanların, “ din kardeşliği ” önerisi, tasarısı, kanımca,  içi boş gerçeklerden ileriye gitmiyor.

Nasrettin Hoca’nın göle yoğurt mayası çalma paralelinde gerçekçiliğe sahip. Her şeyden önce gerçek değil, yani genetik, yani irsi, yani kan bağı söz konusu değil. Sonra, Ermenistan Ermenileri de, Müslüman olabiliyor, Yunanlılar da, Ruslar da, Araplar da. Saydığım bu ulus bireylerinin Türklerin yeminli düşmanları olduğunu Mısır’daki sağır sultan bile işitti, bir Araplaşan Türkler tıkadı kulaklarını.

Biraz geriye gidersek, 1915-1919 savaşı esnasında yaşananları da yok sayamayız, değil mi?

Din kardeşiyiz diye, yüzyıllardır koruyup, beslediğimiz Ermeni’ler, Kürt’ler, Suriyeliler, Iraklılar ve Araplar vurup öldürmediler mi temiz Türk çocuklarını ve Türk askerlerini hem de arkadan?

Böyle kardeşlik mi olur? Biz Arap’ı koruyacağız, din kardeşiyiz diye, onlar ise bizi vurup öldürecek, Türk’üz diye. Olacak şey mi? Kabul edilecek durum mu?

Bilindiği gibi Türklam yumuşak bir düşüncedir. Kin nedir bilmez. Kardeşlik iyidir, der. Ancak sahtecilik de istemez.

Gerçek kardeşlik genetik kardeşliktir. Gerisi sahteciliktir.  

Arapların dünya fatihi olacağız rüyasını gerçeğe döndüreceğiz diye kendimizi öldürtemeyiz, değil mi?

O halde bağlayalım. Türklama göre sadece Türklerin kardeşliği vardır, kan kardeşliğidir, akrabalık bağıdır, gerçek kardeşliktir.

Türklamda din kardeşliği yoktur çünkü Türklam din değildir.

Din kardeşliği aldatmacası Büyük Kandırma faaliyetlerinin küçük bir parçasıdır.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.