56. HELAL HARAM

5

Bu kavramlar Türklamda bu adlar altında kullanılmaz.

Bu kavramların Türkçe karşılıklarını kullanınız çünkü bunlar dini kalıplardır ve Türklam din olmadığı için Türklam Yaşam Biçiminin parçası değillerdir.  

Türklamda yasalar vardır ve Türklamda yasaları biz insanlar yaparız. Yasalara uyarak yaptığınız işler, alışverişler iyi, doğru, düzenlidir yani yasaldır ve artık helal sözcüğünü yeğlemeyiz. Geçerli kavram ve sözcük yasaldır.

Yasalara ve kurallara aykırı ve uymayan işleriniz yasadışıdır. Türklam haram sözcüğünü yeğlemez yasadışı der. Geçerli kavram ve sözcük yasa dışılıktır.

Türklam helal ve haram sözcüklerini kullanmaz çünkü gereksizdir.  Bunlar Türklamda var olmayan Öbür Dünya ile ilgili kavramlardır.  Türklam bu sözcükleri, benzer birçokları gibi, dilinden siler, atar. Türklam için sadece bu dünya vardır, öbür dünya yoktur ve bu nedenle haram ve helal sözcüğü de diğer dini kalıplar gibi tamamen gereksizdir.

İnsanların yasalarıdır önemli olan ve herkes yasa önünde eşittir, unutmayınız ve ayrıca, bazı art niyetli, yanlış yasalarla bir süre eşitliği bozduysanız, yanlıştan dönünüz.

Türklamda yasalar önünde herkesin eşitliğini bozanlardan iki misli ile ve ona onay verenlerden dört misli ile toplumun öç alma hakkı vardır ve en ağır biçimi ile öç alınır ki kimse bir daha tekrar edecek gücü ve cesareti bulamasın.

Hainlerin sayısını azaltamazsanız kahramanların sayısını çoğaltamazsınız.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.