53. GELECEK

5

Vebadan, tüberkülozdan ölürdü insanlar. Mikropları ve sonra tedavileri bulundu. Neler oldu gördünüz, yaşadınız.

Genetik yapının, güneşin, gezegenin sırrı nerede?

Henüz bilmediklerinizi öğrenebilir misiniz? Öğrenince ne olur? Güneş yapabilir misiniz? Gezegen oluşturabilir misiniz?

Yaşlanan hücrelerinizi yenileyebilir misiniz? Mezar kemiklerinizdeki DNA’yı bulup yeniden yapılanabilir misiniz?

Beyniniz yeterince geniştir ve bulacaktır hepsini, zaman içinde.

Eski, eski düşüncelerin safsatalarına saplanıp düşünce yapınızı bulandırarak ilerlemeyi geciktirmeyiniz, belki zamanınız yoktur! 

İyimser olunuz! Geleceği, bilimin ışığı altında tasarlayıp gerekli atılımları yapınız.

Anımsayınız ki inanç ile konuşma düşünce yoluyla yapılır. Düşüncelerinizi olumlu tutun. Asla negatif düşünmeyin.

Başkalarının sizin için düşüncelerinize boş vermeyi öğrenin. Başkalarının iyi düşünceleri de kötü düşünceleri de zaman kaybıdır.

Geleceğe dair olumlu düşüncelerinizle, inancınızla sohbetle, cesaretle çalışınız.

Eskilerin bozuk düzenini bozuk parçalarını, tekrar tekrar tartışarak zaman yetirmeyiniz. Bozuk otomobilin parçalarını nasıl değiştirelim ve eskisini yürütelim diye düşüneceğiniz yerde yeni, yepyeni bir otomobil satın alınız; Türklam olunuz.

Türklam olmak zordur ve zaman alır; sadece yaşam biçimi değişikliği, batı tarzı giyimin kullanılması değil, konuşmada safraların atılması, düşüncede eskilerin ortadan kaldırılmasını gerektirir.

Çarpık demokrasi gerçek insanı politikacı insanla, çıkarcı ve halkını düşünmeyenle,  değiş tokuş yaptırdı. Türklam ile hem gerçek demokrasiyi kurmanız ve hem de gerçek insanları bulup yönetici yapmanız gerekmektedir. Gerçek demokrasi ve bunu kavrayan halk, en harika yönetim tarzıdır. Türklamın final hedefi budur.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.