50. BAYRAKLAR

5

Türklamın bir de kendisini onurla tanımlayacak ve temsil edecek bayrağı olmalıdır.

Çeşitli dinler kendi simgelerini ulusal bayraklara iyice yerleştirmiştir. Ulusal bayraklardaki en sık görülen simgeler Hristiyanların haçı ve Müslümanların hilalidir.

Türklam din değildir. Bu nedenle simgesi bulunmaz. Adı üzerinde Türk işi bir batılı yaşam biçimidir. Türkçe konuşur. Basittir. Bugünü yaşar, yarını planlar. Modern yaşam tarzıdır. Bilimsel yaşamı temel alır.  Türk, Türkçe ve Türklam üçlemesi, ana düşüncesi üzerine yerleşmiştir. O halde Türklam için üç renk bulmamız gerekir.

İyiliği temsil eden beyaz, kötülüğü temsil eden kara ve yaşamı temsil eden kan rengi. İyilik, kötülük ve yaşam!

Takımımızın renklerini belirlememiz gerekir.

Sanırım bu üç renk dikdörtgen bayrağa yuvarlak halkalar ve top halinde iç içe yerleştirilmelidir. En dışta en büyük beyaz halka, ortada daha küçük kara halka ve en ortada kırmızı top.

Renklerini ve karakterini belirlemeyen takım, takım olamaz.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.