5. TAPINMADA ARACILAR, DİN ADAMLARI

5

Türklamda dualar, arzular, istekler düşünce ile gerçekleştirilir.

Herkes düşünebilir.

İnsan kendisi için ne iyi ne kötü en iyi kendisi bilir.  

Türklamda hiç bir din okuluna da din bilginine gerek yoktur, her laik eğitimli aile bir okul, okuyan her kişi kendisi için yeterince bilgindir.

Türklamda din adamı veya din kadını yoktur; bunlara gerek yoktur.

Türklamda her birey 5 sene ilkokul, üç sene ortaokul ve üç sene lise eğitimi almak zorundadır. Bu okulların hepsi laik ve çağdaş ve teknik yapıda olmak zorundadır. Türklamda başka tür bir okul düşünülemez.

Türklam Yaşam Biçiminde ulusun bütün okulları sanat ve bilim amacını taşırlar.

Okullarda hiçbir din ile ilgili ders verilmez.

Canı isteyen herkes, dünyadaki değişik ülkelerde uygulanan veya artık uygulanmayan değişik dinleri, anlayabilecek yaşa ve olgunluğa geldikten sonra, isterse, gereksinimi var ise, o zaman okur, öğrenir ve istediği bilgiyi edinir.

Türklam Yaşam Biçiminde inancı ile kişi aracısız, komisyoncusuz iletişim kurar. Kişi sadece ve sadece inancına yani kendisine sorumludur. İnsanın içinden ne geçtiğini kendisi ve inancından başka, daha iyi, kim bilebilir?

Türklamda toplu tapınma yoktur. Bu nedenle toplu tapınmaya önderlik edecek kişiye de gerek yoktur.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.