42.  MANEVİYATI GÜÇLENDİRMEK

4

Türklamda maneviyatınızı güçlendirmenin yolu çok çalışmak, doğruyu öğrenmek ve uygulamak, erdemli insan olmak, iyi evlat, iyi baba, iyi anne, iyi üvey baba, iyi üvey anne, iyi üvey evlat olmak; üstlenilen görevi en iyi biçimde yapmak ve bunun için doğru, dürüst biçimde çok ama çok çalışmaktan ve gayret etmekten geçer. 

Üretim arttıkça, iyi sonuçlar alındıkça maneviyat yükselir.

Onurlu kişi yapısıyla gerçeği söyleyiniz, doğrularla birlik olup güç birliği oluşturunuz, böylece doğruyu çoğunluk durumuna getiriniz. 

İşte budur özverili davranış ve gerçekten zordur; işte budur gerçekten maneviyatı güçlü insan ve gerçekten yürek ister.

Türklamda maneviyatınızı güçlendirmenin yolu, özverinin yolu, açlıktan değil, disiplinden geçer; elinize devletin veya başka hak edenin parası geçtiği zaman hırsızlık yapmayınız; yakınlarınıza çıkar sağlamaya çalışmayınız; düşmüş bir erkek veya düşmüş bir kadının karşısında kendinizi tutunuz; ihalelerde rüşvet almayınız ve vermeyiniz; beyninizi temizleyiniz; vicdanınızı temiz tutunuz. 

İşte, bunlardır maneviyatınızı yükseltecek olaylar ve benzerleri…

Artık öğrendiğiniz gibi Türklam Yaşam Biçiminde inancınız içinizdedir, dışarıda değildir ve onu anlamak için faklı yerlere yönelmek veya gitmek anlamsızdır. İçinizdeki gücü güçlendirmek için kendinizi güçlü yapmaktan başka çareniz yoktur.

Güç, bilgi ile çok çalışmak ile elde edilir.

Türklam çalışkan ve bilgili insandır.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.