41. HUKUK

4

Türklamda yargı tam bağımsızdır, politika ve politikacılarla ilişkisi sıfırdır.

Yargıçlardan oluşan bir kurul, savcılardan oluşan başka bir kurul,  terfi, tayin, ödüllendirme ve cezalandırma ve benzer olayları politikacılardan bağımsız yönetir. 

Türklamda yargıya politika ve politikacılar en küçük bir biçimde bile karıştırılmaz.

Duruşmaları yargıç veya yargıçlar yönetmeli ve karar vermelidir.

Avukat ve savcılar, savunma ve iddia makamı eşit koşullarda, eşit yerlerde oturtulmalıdır.

Savcılar, Türkiye Barolar Birliğine üye kent barolarına bağlı avukatlar arasından, isteyenler arasından, kent veya kasaba halkı tarafından,  milletvekilleri gibi, 5 senede bir defa, demokratik oylarla seçilmelidir. Savcılık eğitimini barolar verir. Böylece Cumhuriyet Savcısı devletin yani gerçek anlamda halkın temsilcisi ve koruyucusu olurlar.

Türklamda adalet mülkün temelidir.

Türklam hukukunda zaman aşımı ve af yoktur. Er veya geç adalet sağlanır, o kadar.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.