25. PUT NEDİR

2

Türkçemizde bir de put sözcüğü vardır. Put nedir? Sözlüğe göre putun tanımı şudur: Kimi ilkel toplumlarda, doğaüstü gücü ve etkisi olduğuna inanılan, tanrı olarak tapılan, genellikle canlı bir varlığı, özellikle insanı gösteren, tahtadan, taştan, topraktan yapılmış yontu.

Yine sözlüğe göre: Kur’an açısından put, çok geniş anlamlıdır, ( heykel olması gerekmez ), kişinin Allah’ın dışında hayatın amacı kıldığı, maddi-manevi her şeydir. Maddi-manevi ne var ise hayatın amacı kılmak Allah’a şirk koşmak olarak nitelendirilmiştir.

Türkiye’mizde put yoktur, hiç olmamıştır.

Put İbrahimi dinlerin varlığından önceki bir düşüncenin tanrı tanımıdır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman vatandaşların hepsi tamamen inançlı idi; ülkemizde put hiç yoktur, hiç olmamıştır.

Türklam’a göre ülkemizdeki heykeller sanat eseridir, put değildir.

Türklam, Türk vatandaşlarına Avrupa ülkelerine ve özellikle İtalya’ya giderek oradaki harika heykelleri yani sanat eserlerini görmelerini önerir. Ülkemizde benzerlerini ve daha iyilerini yapmalıyız.

Ülkemizde zaman zaman din eğitim almış insanların özellikle Atatürk anıtları ve heykellerine saldırılarına gazete sayfalarından tanığız. Rezilliklere katlanmamız insanlık krizindeyiz anlamına gelir. Bu tür saldırıları yapanlara, ağır ceza mahkemelerinde yargılanma sonucu, ölü ile ilişkiye girmiş sapık maddesinden en ağır ceza verilmelidir. İnsanlık bu din krizini atlatmalıdır, din ile yüzleşmelidir.

Bu konuda da Türklam insanlığımızı aydınlatan güneş gibi parlamaktadır.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.