24. ANITLAR

2

Türklamda vatanı kurtaran, cumhuriyeti kuran, demokrasiyi kuran, devrim yapan insanlar için ülkenin her yerinde anıtlar ve heykeller inşa ediniz.  

Ülkemizde Kemal Atatürk’ün anıtları ve heykelleri vardır ve bunların varlığı çok yerindedir. Çoğaltılmalıdır.

Halkımız ulusal bayram günlerinde anıtların veya heykellerin önünde toplanarak Atamıza teşekkürlerini sunmalı ve ne denli yüce yürekli halk olduğumuzu kanıtlamalıdır.

Meydanlarımız bu anıtlara göre düzenlenmeli ve ulusal bayramlar ve özel günler bu meydanlarda kutlanmalıdır. Yeni bir çağ var artık; yüz sene öncesinden daha modern ve gelişmiş. Kentlerimiz bu anıtlara göre büyümeli, çok merkezli ve daha gösterişli, daha geniş ve daha güzelleri yapılmalıdır.

Türklam olmak zordur. Türklam Atasına teşekkür etmesini bilen duygulu, adaletli ve erdemli kişi ve onlardan oluşmuş toplumdur.

Türklam Yaşam Biçiminde anıtlar ve heykeller modern anlayışımıza uygun olarak sanat eserleridir, halkımızın güzel günler ve anlar geçirmesini sağlarlar. Heykellerin tapınılacak tanrılar olduğu gibi çok eski düşünce Türklamda gülünç kabul edilir.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.