23. ANIT MEZAR

2

Ulusunu yücelten, ulusun adını uluslararası arenada birinci plana çıkartan, vatan kurtaran, cumhuriyeti kuran, demokrasiyi kuran, devrim yapan insanlar için anıt mezar yapınız.

Türk ulusu yüce gönüllüdür. Kendine yapılan iyiliği bilir ve anıt mezar yapacak büyüklüğü gösterir ki ilerideki nesilleri gelsin bu büyük kurtarıcıya teşekkür etsinler ve ondan esinlenerek büyük işler başarsınlar.

Türklamda, yukarıdaki tanımlamaya uymayan anıt mezarları, var (lar) ise, ortadan kaldırmak ve yatan (ları ) normal mezarlara taşımak uygun olur.  

Türkiye Cumhuriyeti diğer devletlerin yaşı göz önüne alındığında çok, çok genç bir devlettir.

Bu genç devlette şu ana kadar anıt mezar yapılması uygun, kanımca, Bağımsızlık Savaşını kazanarak devleti kuran Mustafa Kemal Paşa ve Cumhuriyeti kuran Kemal Atatürk ve devrimleriyle ülkeyi kısa zamanda orta çağ karanlığından kurtaran Devrimci Kemal Atatürk var. Çok büyük bir anıt mezara hak kazanır.

Ayrıca dünyada bir ilki gerçekleştirerek demokrasiyi kuran ve seçim ile muhalefete geçebilen ilk insan İsmet İnönü var ki yaşamının uzunluğu sayesinde Atatürk Devrimleri tutunabilmiştir. O da anıt mezara hak kazanır.

Kanımca dava adamı, Kıbrıs Cumhuriyetini kuranlardan Rauf Denktaş da kendi toprakları üzerinde bir anıt mezara hak kazanır.

Devletin yaşı uzar da benzer büyüklükler yaşatan bir büyük insan ortaya çıkarsa, anıt mezarı inşaatı için tartışmaları o devirdekiler verecektir.

Türklama göre anıt mezar yeni gelen nesillere çalışkanlık, doğruluk, vatanseverlik ve ulusunu yüceltme konusunda örnek olacak ilham verecektir.   

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.