22. ADLANDIRMALAR

2

Sokak, cadde, anıt, kurum, havaalanı, üniversite ve benzeri yapılara verilecek adlar eğer insanlardan seçilecek ise o zaman, ulusun adını bilim, sanat, spor dünyasında yükselterek uluslararası başarı kazananlar, ortak insanlık değerlerini yakalayıp kalıcı işler yapanlar ve vatan kahramanları arasından seçiniz.

İsimler sadece Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili işler yapanlar arasından seçilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti mahkeme kararı ile tutuklanıp hüküm giyenlerin adları hiçbir yapıta verilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi yargıtayda kesinleşmiş mahkeme kararını kaldırmaya yetkili değildir; hiçbir kurum ve kimse değildir. 

Bir memurun işini başarı ile yapması, başbakan, bakan ve cumhurbaşkanı gibi, bu onuru onlara kazandırmaz. Başarı zaten beklenen sonuçtur.  

Başbakanlığı, bakanlığı, cumhurbaşkanlığı süreci esnasında bu kişilerin adlarının kurumlara verilmesi ulusu aşağılayıcı davranışlardır; kaçınınız. Görevden ayrıldıktan on veya yirmi sene sonra eğer yolsuzluklara karışmamışlarsa, mahkeme kararıyla hüküm giymemişlerse, o zaman bu kişilerin adları düşünülebilir

Kanımca ulusal boyutta Kemal Atatürk, Atatürk, Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Rauf Denktaş isimleri kullanılabilir. Bağımsızlık Savaşındaki komutan ve Atatürk zamanındaki bakan isimleri de ulusal boyutta kullanılabilir.

Yöresel kahramanların isimleri de yörelerinde kullanılabilir.

Yukarıdaki tanımlamaya uymayan adları değiştiriniz ki kötü örnek olmasınlar.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.