17. BAYRAMLAR

1

Türklam din değildir, din olmadığından dini bayram günleri bulunmaz.

Türklamda dini bayram günü bulunmaz.  Bu nedenle bir günü veya ayı diğerlerinden ayırt edici dinsel zamanlar Türklamda yoktur.

Ancak sizlerin kişi olarak, yöre olarak, ulus olarak büyük başarılar kazandığınız, kıvanç duyduğunuz, anımsamaktan zevk aldığınız gün veya günleriniz elbette vardır ve ileride de olacaktır. İşte o günleriniz bayram günlerinizdir.

İçinizdeki inanç, kişisel ve toplumsal çalışkanlığınız, bilgeliğiniz ve gayretinizle kazandığınız özel zaferleri kutlamanızdan daha doğal hak bulunmaz.

Kişisel, yöresel ve ulusal bu günleri bayram günü olarak ele alınız ve gerekirse ilan ediniz. Bu bayram günlerinde genel alanlarda, gezi yerlerinde, dans salonlarında bir araya geliniz ve eğleniniz. Başkalarına ve kendinize zarar vermeden yeterince alkol alabilirsiniz.

Gerekli görürseniz ve günün özelliğini yansıtacaksa resmigeçitler ve törenler ve stadyumlarda toplu gösteriler sergileyiniz.

O günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapınız; geçmişi anıp bu günleri sağlayanları kutsayınız. Ulusal başarı kazandığınız bayram günleri toplu eğlendiğiniz eğlence günlerine dönüşsün.

Danslarınız ve toplantılarınız hep kadınlı- erkekli olsun.

Kadın ve erkek birbirlerini tamamlarlar ve ikisi bir araya gelince bir insan oluşur. Yarım insan sakat insandır, kadınsız ve erkeksiz toplum veya toplantı sakat toplum ve sakat toplantıdır. Sadece kadın veya sadece erkek öğrencisi olan okullar sakat okullardır.

Şimdilik Türklam Yaşam Biçimi yeni yılın başını, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını, 23 Nisan Çocuk Bayramını,  29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve 30 Ağustos Zafer Bayramını bayram günleri kabul eder. Bu günlerin bir gün öncesi, kendisi ve onu izleyen iki gün, toplamda üç veya dört gün bayram günü kabul edilmeli ve tatil yapılmalıdır.

İlerideki başarılarınız için bayram kararını sizler vereceksiniz.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.