14. EŞİTLİK

1

Ben hukukçu değilim. Şimdi hukuk hakkında yazacağım.

Yasalar önünde hepimiz eşitiz diye biliyorum. Cumhuriyetimizin getirdiği harika özelliklerden birisidir bu. Herkes insanların yaptığı yasalar önünde eşittir. Böyle biliyorum.

Kural kuraldır. Kural ve yasa, herkes eşittir diyorsa eşittir.

Pekiyi nasıl oluyor da bir siyasetçi arkasından 200 otomobil ile sokaklardan geçerek insanların gezme özgürlüğüne kısıtlayabiliyor? Bu eylemin neresinde eşitlik var? Bunca otomobilin ve refakatin parasını kim ödüyor?  İsterse kendisi versin ödesin, kimsenin özgürlüğünü engellemeden, yolları kapatmadan geçsin.

Nasıl oluyor da tek bir kişi için her yer kapanıyor?

Nasıl oluyor da kimseye görünmeden VIP denen özel alanlardan geçip uçaklara binebiliyor? Eşitlik bunun neresinde?

Nasıl oluyor da kendisine ait uçağı ve otomobili olabiliyor? Bunların neresinde eşitlik var? Parasını ben veriyorum uçağa o biniyor? Bunun neresi eşitlik?

Laiklik eşitliktir. Laiklik dini kuralların insanların gündelik işine karışmamasıdır; kimseye üstünlük vermemesidir.

Cumhuriyette yasalarımıza göre, tek adam yoktur, kral yoktur, sultan yoktur, diktatör yoktur, birisinin başka birisinden büyük veya etkili olduğu durum yoktur, devleti yönetenlerin en üstündeki ile en altındaki ve devletin dışındakilerin hepsi eşittir.

Türklamda herkes beydir, herkes hanımdır, herkes çocuktur ve herkes, yasalar önünde eşittir.

Birisi hakkında hırsızlık yakınması varsa, kanıtlar var ise, o kişi yakalanınca hangi mahkemeler yargılıyor ise, neden bir milletvekili, bir bakan,  bir başbakan, bir cumhurbaşkanı ayni mahkemede yargılanmıyor? Hepimiz eşit değil miyiz?

Türklam yaşam biçiminde cumhuriyetimizin getirdiği yasalar önündeki eşitlik ilkesine uyularak mevkii ne olursa olsun kişilerin bağımsız tek mahkemede yargılanması en uygun yoldur diye düşünüyorum. Eşitlik olmalıdır, uygulanmalıdır.

Ayni eşitlik sadece mahkemelerde değil yaşamın bütün katmanlarında, yolda, trafikte, hava alanlarında, limanlarda hepimizce benimsenmeli ve bütün memurlar tarafından öncelik verilmeden, ayrıcalık tanınmadan uygulanmalıdır.

Gerekli güvenlik önlemleri alınır, halkın, bireylerin yasal haklarını zedelemeden güvenlik sağlanır. Havaalanlarında, garlarda ve her yerdeki VIP’ler kapatılmalıdır.  

Türklam Yaşam Felsefesi bunun doğruluğuna inanır ve biçemde de böyle yapar. Türklam eşit insanların ülkesidir.

Eşitliği bozanlar yasa dışıdır, kanunsuz insanlardır. Eşitlik uzun bir konudur. Bu konuya dönülecektir.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.