13. AHİRET

1

Türklamda ahiret kavramı yoktur.

Sözlüğe göre ahiret nedir? Ölümden sonra yeniden canlanarak sonsuza dek yaşanacak yaşama sürecine ahiret yaşamı ve bu yaşamın yaşandığı dünyaya öbür dünya, öteki dünya veya ahiret dünyası denir.

Türklamda tek bir dünya vardır ve o da gördüğünüzdür. Sadece bu dünyada, sadece bu dünya içinde, sadece bu dünya için yaşar, sadece bu dünyada hesaplaşırız ve zamanı geldiğinde sadece bu dünyada ölürüz ve bir daha asla canlanmayız. Türklam Yaşam Felsefesini kabullenecekler ölümü de kabullenmelidir.

Türklamda ölümden sonra canlanmak yoktur. Ölünce bir daha asla canlanmayız ve asla kendimiz olmayız.  Bunu kabullenmek olgunluk işidir.

Türklam çocuk değildir. Ölümden sonra canlanacaksınız gibi, Noel Babanın bacadan gelerek armağan vermesi gibi çocukça öykülerle kandırılamayacak denli aklı başında insandır.

Yaşamımızın bu belirsiz sınırını kabullendikten sonra bu yaşamdan büyüklük çıkarmak, kendimize ve insanlığa yardım etmek Türklama yakışan bir uğraştır, onurludur, insanı hem keyiflendirir hem zenginleştirir.

Türklamın yalanla dolanla işi yoktur.

Diğer yandan eğer film çevirmek isterseniz, sanat yapmak isterseniz, kitap yazmak isterseniz, resim yapmak isterseniz, aynen bilim kurgu gibi bir kurguda kullanmak isterseniz, ahireti de kullanabilirsiniz, öteki dünyayı da, öbür dünyayı da, havada uçan insanları da, melekleri de veya benzerlerini de.

Türklamda bu tür işler insan hayal dünyasının dinlenmek için ve sanat için kullandığı alanlardır ve insanlara hoş zamanlar geçirtebilir.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.