11. MELEKLER

1

İnsanın hayal dünyası sınırlı, bilimsel atılımları ise sınırsızdır.

İnsanların geçmişte oluşturdukları ve bugünlerde de inanılan dinlerde,  birden çok tanrı, özel adları ve kendilerine özgü işlevleri ile tanımlanmıştır.

Google arama motoruna girdiğinizde binlerce senedir insanların çok sayıda tanrı icat ettiklerini kolayca görür, adlarını ve özelliklerini isterseniz öğrenebilirsiniz. Sonradan gelen İbrahimi dinler diye adlandırılan tek tanrılı dinlerin,  çok tanrılı dinlerin tanrılarını meleklere indirgediğini,  kendi dinlerini çok sayıda ve rütbede melekler ile doldurduğunu görürsünüz ve anlarsınız ki çok tanrılı dinlerin tanrılarının görevleri, tek tanrılı dinlerde meleklere devredilmiş ki bu da insan hayal dünyasının sınırlarını gösterir.  

İnsanlığın hayal dünyasının sınırlarını gösteren güzel, masalsı, çeşitli öykülerle bezenmiş hayal acunudur tanrılar ve melekler ve onlar adına konuşanlar.

Türklamda bütün bu hayal dünyası, masal dünyasının bir parçasıdır, isteyen öğrenir isteyen öğrenmez, ister ona göre yaşar ister yaşamaz ama gerçek Türklam Yaşam Biçiminin bir parçası değillerdir. Ben Türklam’ım diyebilenin parçası değildirler.

Bu tipler Türklamda yoktur ve aynen filmlerdeki Süpermen gibi hayal dünyasının, eğlence dünyasının bir bölümü olarak değerlendirilirler.

Türklam Yaşam Biçimi kanıtlanmış bilimsel bilgiler üzerine inşa edilir; var olanları değerlendirir ve ona göre yaşar. 

Çok keyifli ve başarı sağlayan bir biçimdir bu çünkü insanın ayakları yere basar, öleceğinin ve bir daha yaşamayacağının bilinciyle yaşamın zevkini iyice çıkartır ama daha da önemlisi kısa yaşamında kendisine ve insanlığa yararlı işler başarmak için uğraşır.

Türklam omurgalı yaşam biçimidir, onun için hayal dünyası eğlence türüdür.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.