1. TÜRKLAMIN ÖNDERLERİ

1

Türklam din değildir. Bir yaşam biçimi, bir yaşam yoludur.

Türklam’ın önderi yoktur. 

Türklam’ın peygamberi yoktur.

Hiçbir dinin peygamberi Türklam’ın değildir.

Hiçbir din kitabı Türklam’ı bağlamaz. Bu kitaplar kendi dinlerine inananların kitaplarıdır. Türklam bunları tanımaz. Türklam bunları tarihte neler olmuş bitmiş öğrenmek için okuyabilir, o kadar.

Türklam bireylerindir.

Herkes kendisi için en iyisi nedir, kendisi bilir.

Türklamda büyük adamların nasıl ele alınması gerektiği daha önce anlatılmıştı.  İsterseniz o makaleyi yeniden okuyunuz.

İnsanlık ailesinin büyükleri Türklam’ın da büyükleridir. Bizim büyüklerimiz Atatürk ve İsmet İnönü’dür.  Müzisyenlerimiz, ressamlarımız, bilim insanlarımız, vatan için canlarını verenlerimiz ve aileleridir.

Tekrar ediyorum, Türklam’ın peygamberi ve önderi yoktur.

Türklam kimseden emir ve yönlendirme almaz. Nasıl yaşayacağının kararı sadece ve sadece kendisinindir.

Bu adın en önemli tarafı şudur. Eğer yaşamında bir gün anormal olaylar gelişir ve eğer,  madem şu dindensin,  neden dinin istediğini yapmazsın, yap yoksa seni yapmadığın için fena ederiz, derler ise o zaman ben Türklam’ım diyebilir ve o baskıcı dinden olmadığını söyleyebilir ve böylece canını ve ailesini kurtarabilir.

Türklam adı kurtarıcı bir kimlik verebilir.

About the author

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.

Add Comment

Dr. Erdem Alptuna

Erdem Alptuna tıp doktoru ve üniversite doçentidir.
Dr. Alptuna, Atatürk Devrimlerine uyum sağlayarak yaşayan insanların Yaşam Biçimine ve Felsefesini inceledi ve ortaya başka bir yaşam biçimi çıktığını kavradı. Bu yeni yaşam biçimine Türklam adını yakıştırdı. Ayrıca bugüne ve dünyaya daha iyi uyum sağlayacak birkaç yeni kural daha getirdi.
Dr. Erdem Alptuna bu blog’da, bu makaleler ile Türklam Yaşam Felsefesinin kurallarını anlatıyor. Cumhuriyetin kaya gibi sağlam yaşaması için Türk, Türkçe ve Türklam’a gereksinim vardır diyor. Türklam bir din değildir. Ama benzer bir Yaşam Felsefesi ve bu felsefeden doğan bir Yaşam Biçimidir. Dr. Alptuna herkesi makaleleri sürekli okuyarak Türklam’ı öğrenmeye davet eder. Beğenenlerin de kendilerini Türklam’ım adıyla tanımlamasını önerir.
Türkiye, Türk, Türkçe ve Türklam Dr. Alptuna’ya göre Atatürk Devrimlerinin doğal sonucu, Türk Devrimlerinin en son halidir.